MENU

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

 

Senarai Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Jabatan

  • Menerima dan Memproses Permohonan Lesen :-

    • Lesen Perniagaan
    • Lesen Penjaja
    • Permit Perniagaan Sementara
  • Menyediakan dan Menyewa Ruang Niaga / Lot Perniagaan :-

    • Gerai
    • Kedai
    • Petak Pasar
    • Petak Pasar Malam
    • Petak Penjaja Musim Perayaan
  • Menjalankan Kerja-Kerja Pembersihan Tempat Awam :-

    • Pembersihan Tandas Awam
    • Pembersihan Pantai
    • Pembersihan Pusat Penjaja
    • Pembersihan Kawasan Lapang
    • Pembersihan Longkang Awam
    • Pemotongan Rumput
  • Menjalankan Kerja-Kerja Kutipan dan Pelupusan Sampah :-

    • Kutipan Sampah Kawasan Perumahan Awam
    • Kutipan Sampah Kawasan Pusat Bandar
    • Kutipan Sampah Di Kawasan Jalan-Jalan Utama
Last Updated: Friday, 7 August 2020 - 12:03am