MENU

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

 

Senarai Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Jabatan

 • Menerima dan Memproses Permohonan Lesen :-

  • Lesen Perniagaan
  • Lesen Penjaja
  • Permit Perniagaan Sementara
 • Menyediakan dan Menyewa Ruang Niaga / Lot Perniagaan :-

  • Gerai
  • Kedai
  • Petak Pasar
  • Petak Pasar Malam
  • Petak Penjaja Musim Perayaan
 • Menjalankan Kerja-Kerja Pembersihan Tempat Awam :-

  • Pembersihan Tandas Awam
  • Pembersihan Pantai
  • Pembersihan Pusat Penjaja
  • Pembersihan Kawasan Lapang
  • Pembersihan Longkang Awam
  • Pemotongan Rumput
 • Menjalankan Kerja-Kerja Kutipan dan Pelupusan Sampah :-

  • Kutipan Sampah Kawasan Perumahan Awam
  • Kutipan Sampah Kawasan Pusat Bandar
  • Kutipan Sampah Di Kawasan Jalan-Jalan Utama
Last Updated: Thursday, 15 April 2021 - 12:01pm