MENU

COUNCIL MEMBER SESSION 2015-2016

POLITICAL

Mr. Mansor B. Hj. Bahari, SDK, KMN, AMK, PJK
No.1, Kg. Bukit Masjid,
Mukim Kedawang,
07000 Langkawi Kedah

Mrs. Hisham Suhaily Bt. Othman, AMK, BKM
Wisma UMNO Langkawi,
Lot 182, Seksyen 1, Pusat Bandar Kuah
07000 Langkawi Kedah

Mr. Baseri B. Abu Hashim, BKM, PJK
No.24, Kg. Bayas, 
Mukim Ulu Melaka,
07000 Langkawi Kedah

Mr. Beseri B. Hashim, BKM, PJK
No. 16, Lot 593,
Kampung Padang Lunas,
07000 Langkawi Kedah

Mr. Nasrun B. Din, AMK, BKM, PJK
Kampung Ewa,
Mukim Ayer Hangat,
07000 Langkawi Kedah

Mr. Fazil B. Talib, AMK, BKM, PJK
Lot 119, Persiara Mutiara,
Pusat Dagangan Kelana Mas, Kuah,
07000 Langkawi Kedah

Last Updated: Thursday, 17 January 2019 - 10:13am