MENU

DI atas sebab teknikal yang tidak dapat dielakkan adalah dimaklumkan bahawa tawaran sebutharga MPLBP/SBT/37/2019 yang diiklankan pada 22 September 2019 dengan ini dibatalkan. Sehubungan dengan itu, stu iklan tawaran sebutharga yang baru akan dikeluarkan sehingga diberitahu kelak.

 

NOTIS PEMBATALAN

Last Updated: Monday, 11 January 2021 - 4:21pm