MENU

Borang-borang permohonan boleh didapati di Jabatan Kesihatan Persekitaran MPLBP (Unit Sewaan) mulai 16 Ogos 2020 hingga 30 Ogos 2020. Tarikh Penyerahan Borang hendaklah dihantar sebelum atau pada 30 Ogos 2020.

Last Updated: Monday, 11 January 2021 - 4:21pm