MENU

Yang Dipertua Tuan Radzuan Bin Osman, AMK.,BCK. mewakili MPLBP menerima anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2018. Tahniah.

 

Last Updated: Sunday, 16 February 2020 - 8:11am