MENU

laman padi

Laman padi

Laman Padi adalah merupakan sebuah produk pelancongan yang berasaskan eco-pelancongan dimana budaya dan tamadun masyarakat Melayu di dalam aktiviti penanaman padi dikekalkan dan dilestarikann secara hidup.Laman padi siap di bina dan mula beroperasi pada tahun 1998. Berkeluasan 14.28 ekar merangkumi kawasan pertanian seluas 8.60 ekar yang berkonsepkan alam semulajadi perkampungan. Pelbagai aktiviti dikekalkan sebagai satu Muzium Hidup untuk diwarisi sebagai satu kaedah kepada generasi mendatang.

 

sumber ini dipetik dripada laman web lada.gov.my

Last Updated: Thursday, 15 April 2021 - 12:01pm