MENU

Objektif Kualiti Dan Piagam Pelanggan

BIL  OBJEKTIF KUALITI
1. Menerima dan memproses 80% permohonan cadangan pemajuan mengikut prosedur yang telah ditetapkan selaras dengan piagam pelanggan jabatan.
2. Menilai harta baharu dan harta tambahan untuk mencapai matlamat peningkatan hasil dari tahun ketahun.
3. Memastikan 85% kutipan cukai taksiran semasa dikutip setiap tahun.
4. Memastikan 50% kutipan tunggakan cukai taksiran dikutip setiap tahun.
5. Memproses permohonan lesen premis perniagaan dalam tempoh yang telah ditetapkan selaras dengan piagam pelanggan.
6. Penguatkuasaan secara tegas dan menyeluruh dengan pencapaian 80% dari jadual yang ditetapkan.
7. Memastikan penyediaan dokumen saman seperti kertas siasatan, kertas pertuduhan dan kertas pengaduan mahkamah dibuat sekurang-kurangnya 70% daripada jumlah penerimaan fail kes pelbagai jabatan yang lengkap.
8. Menentukan perbelanjaan tidak melebihi peruntukan yang diluluskan.
9. Melaksanakan projek-projek yang dilulus kan dibawah peruntukan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri siap 100% dalam tahun semasa.
10. Penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam dilakukan secara berkala mengikut kelulusan peruntukan MPLBP.
11. Memastikan 60% aduan yang tidak melibatkan peruntukan dapat diselesaikan pada setiap bulan.

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 13 November 2018 - 3:52pm