MENU

AKTA
 

Undang-Undang yang diguna pakai oleh Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan ( Undang-Undang Utama ).
 

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
 2. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 )
 4. Akta Kawalan Sewa 1966 ( Akta 363 )

 

Undang-Undang yang diterima pakai oleh Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan ( Undang-Undang Sampingan ).
 

 1. Akta Pengangkutan Jalan 1987 ( Akta 333 )
 2. Akta Makanan 1983 ( Akta 281 )
 3. Akta Keterangan ( Akta 281 )
 4. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948
 5. Kanun Tanah Negara
 6. Kanun Keseksaan
 7. Kanun Acara Jenayah
 8. Ordinan Prosiding Kerajaan 1956
 9. Enakmen Lembu Kerbau Negeri Kedah 1971
 10. Limitation Act
 11. Perintah-Perintah Am
   
Kemaskini Terakhir: Khamis, 15 April 2021 - 12:01pm