MENU

Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia

 

Perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan
 

Menguruskan urusan berkaitan dengan Pentadbiran Am, Pegurusan Sumber Manusia dan kebajikan kepada jabatan serta orang ramai bagi meningkatkan tahap profesionalisme serta sistem penyampaian (delivery system) pada tahap yang terbaik selaras dengan arahan dan pekeliling kerajaan dari masa ke semasa.

 

Fungsi
 

 • Bertanggungjawab menguruskan hal-hal pentadbiran dan perkhidmatan Jabatan
 • Merancang pembangunan sumber manusia dan pembangunan organisasi seperti urusan pengambilan kakitangan, penstrukturan semula organisasi, pertukaran kakitangan, latihan, kursus dan tatatertib
 • Melaksanakan tugas-tugas Pentadbiran Am
 • Menguruskan perolehan jabatan (Perkhidmatan dan Bekalan)
 • Bertanggungjawab menguruskan hal-hal dokumen-dokumen dan surat menyurat Jabatan .
 • Mengurusetia dan menyelaras mesyuarat-mesyuarat  berkaitan diperingkat Majlis dan luar
 • Menyelaras operasi  dan pelaksanaan aktiviti Majlis
 • Menggubal dan merangka dasar dan halatuju Majlis
 • Pelaksanaan Rancangan Strategik Perhubungan awam
 • Merancang dan melaksanakan program-program baru yang dipertanggungjawabkan kepada Majlis

 

Piagam Pelanggan 

 

Bahagian Latihan

 • Memastikan setiap kakitangan tetap MPLBP di semua peringkat mengikuti kursus/latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

 

Bahagian Khidmat Pelanggan

 • Memastikan 80% aduan yang tidak melibatkan peruntukan dapat diselesaikan dalam tempoh 15 hari.

 

Bahagian Perolehan

 • Memastikan Mesyuarat Sebutharga dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi 50 hari dari tarikh sebutharga dibuka.

 

Bahagian ICT

 • Proses penyelenggaraan aset ICT (Perkakasan) dalam tempoh 14 hari daripada aduan diterima

 

Dokumentasi MS ISO 9001:2015

 

Klik JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN untuk selanjutnya

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 22 Oktober 2019 - 4:45pm