MENU

Fungsi Jabatan Perancang dan Pembangunan Landskap
 

  • Menyelia dan menyelenggara pengindahan bandar dan landskap dalam keadaan indah dan menarik.
  • Menyelenggara landskap, pokok teduhan dan aduan awam
  • Merancang dan mengawal pembangunan landskap

 

Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Jabatan
 

  • Dengan jangkaan pertumbuhan penduduk dan pelancongan yang ketara ini taraf kebersihan dan keindahan mesti di pertingkatkan melalui tiga aktiviti perkhidmatan yang serentak iaitu:-
    • Perkhidmatan Kebersihan
    • Perkhidmatan Keindahan
    • Perkhidmatan Penguatkuasaan

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 24 September 2019 - 4:09pm